Kampanja „Znamo se sa Neta!“

Agencija AgitPROP kreirala je edukativno-promotivnu kampanju za RNIDS, pod sloganom „Znamo se sa Neta!“, kreativni direktor bio je Lazar Bošković, a art direktor Miša Veselinović.

Kampanja „Znamo se sa Neta!“

Tema kampanje su poslovni i lični sajber identitet, a namenjena je i preduzetnicima i pojedincima koji imaju potrebu da svoj posao ili sebe same predstave i na Internetu.

Inspiracija za kampanju "Znamo se sa Neta!" je savremeni srpski preduzetnik, vlasnik svog sopstvenog malog biznisa, koga i zakoni i poslovno okruženje tretiraju kao "fizičko lice s pečatom", to jest pojedinca kome se posao i život, firma i porodica, službeno i lično... stalno prepliću. Preduzetnik je stalno u nekoj vrsti dvostrukog identiteta, jer su i pravne i imovinske granice između njegovog poslovnog identiteta, kao firme, i ličnog identiteta, kao građanina, veoma tanke, a često ih i nema.

On u današnjem vremenu, u kome je jako bitan i sajber identitet kroz prisustvo na Internetu, i kao preduzetnik i kao pojedinac mora da vodi računa o svojoj prepoznatlјivosti u virtuelnom svetu. Zato su u kampanji dati korisni saveti i za poslovni sajber identitet, na adresi www.nazivfirme.co.rs, i za lični sajber identitet, na adresi www.imeprezime.in.rs. Puko prisustvo samo na društvenim mrežama nije garancija postojanja sajber identiteta, jer su to tuđe internet lokacije. Na njima neko drugi određuje sva pravila i svakog trenutka i firmi i pojedincu može da ukine internet prisustvo, odnosno uskrati pristup sadržajima koje su postavili, kao i samoj adresi na kojoj su do tada "postojali". Zato je osnova za oba sajber identiteta posedovanje trajne adrese na sopstvenom internet domenu, preko koje uvek, svi, lako mogu da pronađu i prepoznaju i firmu i pojedinca.

Integrisana kampanja "Znamo se sa Neta!" realizovana je kroz oglase u stručnim časopisima, advertorijale u magazinima, oglašavanje na Internetu (Google, Twitter, Facebook...), sa heštegom #ZnamoSeSaNeta, I digitalne bilborde, a sve te promo poruke vode na web strane na adresama www.nazivfirme.co.rs i www.imeprezime.in.rs. Takođe, vođene su I Public Relations aktivnosti u online i offline medijima, kao i intenzivan community management na društvenim mrežama kroz različite vrste prigodnih objava i pratećih kreativnih rešenja.