Programski odbor RTS-a

/ / Preuzeta vest

Narodna skupština Republike Srbije, na predlog svog Odbora za kulturu i informisanje, izabrala je u maju 2006. članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije RTS.

Po Zakonu o radiodifuziji, savetodavni organ Radiodifuzne ustanove Srbije RTS je Programski odbor, koji zastupa interese gledalaca i slušalaca programa RTS u celini. Programski odbor razmatra ostvarivanje programske koncepcije Radiodifuzne ustanove Srbije i, u vezi sa tim, upućuje preporuke i sugestije generalnom direktoru i Upravnom odboru RTS.

Programski odbor ima 19 članova koje bira Narodna skupština. Sedam članova je iz reda narodnih poslanika, a 12 članova predlaže Republička radiodifuzna agencija iz reda profesionalnih udruženja, naučnih ustanova, religijskih zajednica, udruženja građana, nevladinih organizacija i sl. Članovi Programskog odbora ne mogu biti izabrana, imenovana ili postavljena lica u Vladi ili republičkim organima, niti mogu biti članovi Saveta RRA. Mandat članova Programskog odbora traje tri godine i ne mogu biti ponovo imenovani.

Konstitutivna sednica prvog Programskog odbora u novoj istoriji RTS-a održana je 17. jula 2006. Na sednici održanoj 14. novembra 2006. za predsednika Programskog odbora izabran je prof. dr Milovan Mitrović, a za zamenika predsednika Lazar Bošković.

Članovi Programskog odbora RTS:
prof. dr Milovan Mitrović
Lazar Bošković, propagandista
prof. dr Jovan Aranđelović
Nebojša Dugalić, dramski umetnik
dr Sonja Zimonić, istoričar umetnosti
dr Đuro Kovačević, politikolog
mr Jovan Kolundžija, muzički umetnik
Nenad Manojlović, sportski radnik
prof. dr Jovan Mirić
prof. dr Ivan Nikčević
Čedomir Petrović, dramski umetnik
Milorad Roganović, novinar
Rajko Baralić, narodni poslanik
Milorad Belić, narodni poslanik
Aleksandar Lazarević, narodni poslanik
Vukosav Tomašević, narodni poslanik
dr Dragor Hiber, narodni poslanik (podneo ostavku)
Aleksandar Vučić, narodni poslanik (nikad se nije pojavio)
Momir Marković, narodni poslanik

(PREUZETO SA rts.rs)