Dodeljena PRiznanja za 2005.

/ / Naše vesti

U Starom dvoru je 17. juna 2005. održan Godišnji skup stručnjaka za odnose s javnošću „PRijem 2005“, u organizaciji Društva Srbije za odnose s javnošću. Ove godine su osmi put istaknuti radovi domaćih PR poslenika bili nagrađeni u 16 kategorija.

Članovi Žirija bili su: Prvoslav Plavšić, Aleksandra Berić, Andrea Brbaklić, Ana Kostić, Branko Vukomanović, Branko Petrović i Dejan Grastić. Posebna priznanja uručena su akcijama koje za cilj imaju razumevanje hendikepiranih osoba i iniciraju odgovornost građana u smislu mogućnosti da im se život olakša.

Dobitnici PRiznanja su:
– Fakultet organizacionih nauka u kategoriji Institucionalni odnosi s javnošću, za „Program odnosa s javnošću Fakulteta“
– Beogradska filharmonija za kvalitet institucionalnog predstavljanja u javnosti
– McCann Erickson PR u kategoriji kvalitet i efekti timskog rada u PR kampanji, za projekat „Diplomac“ – Brodvej u Beogradu
– Belef centar za publicitet organizovane manifestacije, za BELEF 04
– MI creative team u kategoriji PR strategija, organizacija i sprovođenje kampanje, za izložbu slika Mirka Ilića u Muzeju istorije Jugoslavije
– Sanja Novarlić – priznanje „Prof. dr Dragutin Vračar“ za diplomski rad „PR u sportu“
– New Moment u kategoriji događaji za BeogrAD festival
– New Moment u kategoriji komunikacije u kriznim situacijama, za US Steel Serbia
– Guitar art festival za međunarodnu saradnju
– Hemofarm za odnose sa investitorima
– Grupa MOST u kategoriji neprofitne organizacije, za akciju „Neću baru, hoću Taru“
– Metropolis Co. za brošuru „Životna energija“, Chrysler
Lazar Bošković i Dobrosav Bob Živković u kategoriji publikacije specijalne namene, za „Kućni red“

Posebna PRiznanja uručena su sledećim dobitnicima:
– Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Kragujevac za jednokratnu brošuru „Kako komunicirati sa gluvim i nagluvim licima“
– Udruženje studenata sa hendikepom za akciju „Dostupno“
– Pokret „Kapiraj kopiraj“ u kategoriji javni i društveni programi
– Jugohemija AD – zahvalnica Društva Srbije za odnose s javnošću za doprinos razvoju struke odnosa s javnošću u Srbiji

You must be logged in to post a comment.