Dodeljena PRiznanja za 2005.

Dodeljena PRiznanja za 2005.

U Starom dvoru je 17. juna 2005. održan Godišnji skup stručnjaka za odnose s javnošću "PRijem 2005", u organizaciji Društva Srbije za odnose s javnošću. Ove godine su osmi put istaknuti radovi domaćih PR poslenika bili nagrađeni u 16 kategorija.

Članovi Žirija bili su: Prvoslav Plavšić, Aleksandra Berić, Andrea Brbaklić, Ana Kostić, Branko Vukomanović, Branko Petrović i Dejan Grastić. Posebna priznanja uručena su akcijama koje za cilj imaju razumevanje hendikepiranih osoba i iniciraju odgovornost građana u smislu mogućnosti da im se život olakša.

Dobitnici PRiznanja su:
- Fakultet organizacionih nauka u kategoriji Institucionalni odnosi s javnošću, za "Program odnosa s javnošću Fakulteta"
- Beogradska filharmonija za kvalitet institucionalnog predstavljanja u javnosti
- McCann Erickson PR u kategoriji kvalitet i efekti timskog rada u PR kampanji, za projekat "Diplomac" - Brodvej u Beogradu
- Belef centar za publicitet organizovane manifestacije, za BELEF 04
- MI creative team u kategoriji PR strategija, organizacija i sprovođenje kampanje, za izložbu slika Mirka Ilića u Muzeju istorije Jugoslavije
- Sanja Novarlić - priznanje "Prof. dr Dragutin Vračar" za diplomski rad "PR u sportu"
- New Moment u kategoriji događaji za BeogrAD festival
- New Moment u kategoriji komunikacije u kriznim situacijama, za US Steel Serbia
- Guitar art festival za međunarodnu saradnju
- Hemofarm za odnose sa investitorima
- Grupa MOST u kategoriji neprofitne organizacije, za akciju "Neću baru, hoću Taru"
- Metropolis Co. za brošuru "Životna energija", Chrysler
- Lazar Bošković i Dobrosav Bob Živković u kategoriji publikacije specijalne namene, za "Kućni red"

Posebna PRiznanja uručena su sledećim dobitnicima:
- Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Kragujevac za jednokratnu brošuru "Kako komunicirati sa gluvim i nagluvim licima"
- Udruženje studenata sa hendikepom za akciju "Dostupno"
- Pokret "Kapiraj kopiraj" u kategoriji javni i društveni programi
- Jugohemija AD - zahvalnica Društva Srbije za odnose s javnošću za doprinos razvoju struke odnosa s javnošću u Srbiji