Jezička i SEO pismenost – za ljude i pretraživače

/ / Blogovanje

Pisana komunikacija je osnovni način obraćanja u poslovanju, od kratkih poruka e-pošte do obimnih kataloga proizvoda i usluga. To je ono prvo što klijenti dobijaju od vas i na osnovu toga grade utisak sa kime imaju posla.

Pisano treba da bude i pismeno!

Tačno je da (skoro) svako zna svih 30 slova, ali da li je to dovoljno da bi svako bio autor teksta koji treba da se pojavi u nekom sopstvenom, plaćenom ili zasluženom mediju? Ništa ružnije od polupismenih tekstova, pri tom još i neprilagođenih za Internet. Javna reč, tj. tekst u ime neke kompanije ili organizacije treba da prođe proveru jezičkih profesionalaca, a u slučaju Interneta i obradu SEO profesionalca.

Neozbiljno je da tekst koji se javno objavljuje u ime neke kompanije ili organizacije nije prethodno prošao redakturu, lekturu i korekturu. Čak i najzvučnija novinarska imena imaju obavezu da svoje tekstove najpre povere na čitanje uredniku, koji ih potom prosledi lektoru, i na kraju korektoru. Retko se dešava u praksi da postoje dovoljno pismeni autori i kreativci čija pisanija za komercijalne potrebe (oglasi, katalozi, prospekti, press informacije…) ne zahtevaju dodatni posao za redaktora, lektora i korektora. Srećna je i okolnost da se sva ta tri zanimanja pronađu u samo jednom jezičkom stručnjaku.

Ako još svi ti promotivni tekstovi treba da se pojave i na Internetu, pitanje je da li je kopirajter koji ih je kreirao dovoljno upućen i u tajne SEO (Search Engine Optimization)? Da li poznaje sve zahteve SEO zanata, bez koga je sav njegov kopirajterski trud teško pronalaziv na Internetu? Pošto od SEO istraživanja i analize ključnih reči i tema zavisi kompletna postavka sadržaja, logično je da jezička obrada (uterivanje pismenosti) dolazi tek nakon završenih SEO poslova.

U nastavku sledi priča o sva ta četiri zanimanja koja treba da objedine kreativnost, pismenost i tehničku obrađenost na jednom mestu, kako bi tekstovi na Internetu bili podjednako prijemčivi i za čitaoce i za pretraživače.

SEO copywriting

Svako ko vam objašnjava da se SEO svodi na tehnička/inženjerska znanja – debelo LAŽE! U osnovi SEO su ključne REČI, tako da je za dobro urađen SEO neophodno poznavanje jezika.

Uzmimo kao primer rad na tekstu za internet sajt proizvođača hrane za bebe. Recimo da je nutricionista ili neki drugi stručnjak odlično uradio svoj posao i da postoji uredan i pismen tekst koji čeka da se pojavi na sajtu. Njegov posao je time završen, ali predstoji ozbiljan posao za SEO kopirajtera, koji zahteva ozbiljnu upućenost u jezičke aspekte. Zašto?

Na primer: Da li znate da se jedan te isti pojam – subjekat kome je ta hrana namenjena, kaže/piše na čak 12 načina u srpskom jeziku:

  • dete od godinu dana
  • dete od 12 meseci
  • dete od 1 godine
  • dete od dvanaest meseci
  • dete od jedne godine
  • dete od godinu

… i sve to ponovljeno sa pojmom „beba“ umesto „dete“! Hmm, a tek množina: deca, bebe?

A roditelji, guglajući Internet, koriste sve te varijacije. Neke varijante su češće, neke manje korišćene, ali to je već posao SEO kopirajtera da putem Guglovih alata ustanovi koje će i gde će pojedine varijante na sajtu da koristi (u naslovima, podnaslovima, linkovima, description tagovima, URL-ovima, navigaciji…). Ovo poslednje jeste tehničko znanje, ali cela ova ideja o postojanju jezičkih varijacija je nešto čega se neko usmeren samo na tehnička pitanja ne bi ni setio da proveri.

HEO copywriting

Kreiranje uspešnog internet sadržaja zahteva još neka posebna umeća, ali je suština da se uvek razmišlja o potrebama i posetilaca sajta i Guglove pretraživačke mašinerije. O tome šta je HEO (Human „nešto“ Optimization), čitajte u posebnom tekstu: Dosta SEO, hoću HEO = Optimizacija sadržaja za ljude

A SEO copywriting je samo jedna od tri bitne veštine veštine kreatora internet sadržaja. Druga je više vezana za HEO – talenat za pisanje, što obuhvata kreativnost, originalnost, analitički duh, zdravu logiku i preciznost u pisanju. Treća veština je spoj više osobina internet autora, jer posvećenost pisanju obuhvata: uporan rad, stalna želјa za učenjem novih stvari, široko opšte obrazovanje, upućenost u temu pisanja i razumevanje Interneta kao medija.

Kreiranje sadržaja za Internet nije za svakoga. Onaj ko se time bavi, zvao se on kopirajter, pisac ili autor, mora da bude sposoban da stvori ne samo tekst u predefinisanom obimu i formi, već i da taj tekst obogati nečim što će da zaintrigira čitaoce. Danas to postaje sve teže zbog svakodnevne zatrpanosti i rasplinutosti publike, koja nema vremena i volje da se bavi svačijim umotvorinama.

Niste sigurni šta vam treba za poslovni internet nastup?

Svakako treba da angažujte savetnika za digitalnu komunikaciju koji će da za vaše poslovne potrebe osmisli potrebne planove i/ili strategiju.

Redaktura teksta

Prvi korak profesionalne obrade teksta je posao urednika (redaktora), koji se bavi procenom vrednosti, smisla i svrhe teksta. On odlučuje šta će da se dalje desi sa tekstom:

  • da ide u objavljivanje bez ikakvih ispravki (veoma retko se to dešava)
  • da treba da se skrati ili proširi (najčešće)
  • da je potrebna potpuna prerada teksta (dobra autorska zamisao, ali loše realizovana)
  • da je toliko nekvalitetan da treba da se odbaci (na žalost loših autora, i to se dešava)

Bez obzira da li je potrebno skraćenje/produženje ili detaljna prerada teksta, cilj je da se tokom redakture sačuva autorska zamisao. Poboljšava se oblik teksta, uređuju se ili dodaju naslovi, nadnaslovi, podnaslovi, međunaslovi… Skraćuju se preduge rečenice, prerađuju se nezgrapne rečenice, ističu se bitni elementi teksta, izbacuju se nebitni ili neumesni delovi teksta… Redaktura obuhvata i uklanjanje logičkih i stilskih grešaka, kao i preformulisanje delova teksta kako bi bio jasniji čitaocima ili prikladniji duhu jezika ili medija kojem je namenjen.

Pored već opisane jezičke redakture, pojedini tekstovi mogu da zahtevaju i stručnu redakturu, koja se bavi proverom tačnosti stručnih pojmova. Nju obavljaju stručnjaci iz oblasti kojom se bavi tekst, kako bi bila poštovana i stručna terminologija i logika.

Nagrađeni Rečnik interneta i digitalne komunikacije

Lektura teksta

Nakon redakture, sledi lektura – ispravljanje gramatičkih, pravopisnih i stilskih grešaka. Sve ono što je iz tog jezičkog domena promaklo u redakturi, tu je lektor da to popravi. Tekst se jezički poboljšava, u skladu sa pravopisom i gramatikom srpskog jezika. Lektura teksta može da obuhvati i intervencije u konstrukciji rečenice radi poboljšanja jasnoće i preciznosti teksta, kao i postizanja prirodnijeg stila izražavanja.

Lektura obuhvata brigu o pravopisu (početna slova, sastavljeno i rastavljeno pisanje reči, interpunkcija, skraćenice…), sintaksi (red reči, slaganje delova rečenice…), morfologiji (vrsta i struktura reči i njihove promene), fonologiji (glasovne promene) i drugim aspektima jezičke ispravnosti teksta.

Korektura teksta

Iako i redaktori i lektori usput poprave u tekstu dosta toga što je primarni posao korektora, ipak je korektura neophodan korak pre objavljivanja nekog teksta. Dok su se redaktor i lektor bavili smislom i jezičkom ispravnošću teksta, korektor treba da se posveti slovnim, grafičkim i drugim tehničkim detaljima.

Korektura pored ispravljanja slovnih grešaka nastalih tokom kucanja teksta, obuhvata i uklanjanje nepotrebnih razmaka i tabulatora, ispravke pogrešnog formatiranja teksta i druge tehničke omaške nastale pri prebacivanju teksta iz jednog u drugi program za obradu.


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših usluga!