Strategija digitalne komunikacije: zaista integrisana

/ / Blogovanje, Novosti

Kompanija koja već ima Strategiju digitalnog poslovanja, zna šta radi u digitalnom svetu. Trebalo bi da ima i Strategiju digitalne komunikacije, da zna i kako da se predstavi u tom istom svetu.

Strategija digitalne komunikacije je sveobuhvatna zamisao kako da se, radi ostvarivanja strateških poslovnih ciljeva, najbolje upotrebe svi potrebni i dostupni digitalni kanali komunikacije. Deo je opšte strategije komunikacije, a u sebi objedinjuje i marketing i public relations. Tiče se nastupa na svim digitalnim medijima, a ne samo na društvenim medijima. Takođe, ne bavi se samo online medijima, jer postoje i digitalni offline mediji. Ne bavi se ni samo eksternom komunikacijom, već i internom komunikacijom, kao i, često zaboravljanom, kriznom komunikacijom.

Česta je pojava svođenja digitalne komunikacije samo na digitalni marketing, čime se potpuno zanemaruje digitalni public relations, kao srodna i isprepletana, ali ipak posebna komunikacijska disciplina. Takođe se zaboravlja na Customer Experience i sve se svodi na uži pojam User Experience. Ali, kao što je rečeno u prethodnom tekstu o Strategiji digitalnog poslovanja – na Internetu svašta piše… Možete li sami da se snađete u moru poluistina ili amaterskih mišljenja?

Možda vam je, ipak, potreban iskusni kreativni konsultant za vođenje kroz sve složeniji svet komunikacija. Za manje upućene u savremenu poslovnu komunikaciju, preporuka je da najpre pročitaju tekst: Braća po razlikama: Marketing i Public Relations

Koliko košta izrada Strategije digitalne komunikacije?

Saznajte šta sadrže i koliko koštaju sve strategije iz naše produkcije (od najjedostavnije do najsloženije): Strategija digitalnog marketinga, Strategija digitalne komunikacije, Strategija marketinga, Strategija odnosa s javnošću ili Strategija komunikacije.

Dodatne terminološke zavrzlame…

Postoji bitna razlika između pojma „communication“ (komunikacija) i onog drugog koji je u množini – „communications“ (komunikacije). Prvi pojam se odnosi na proces razmene informacija između ljudi, na njihovo međusobno razumevanje, stvaranje značenja, razvoj odnosa i kako se poruke primaju i tumače, a odvija se govorom, pisanjem, znakovnim jezikom, govorom tela… Drugi se odnosi na sredstva prenosa, to jest tehnološka rešenja, sisteme i kanale kojim se poruke između ljudi prenose.

Digitalna komunikacija se odnosi na proces razmene, delјenja i razumevanja svih vrsta informacija između lјudi, koji se odvija kroz digitalne kanale. To obuhvata sve online kanale (internet sajtove, društvene medije, e-poštu…), ali i pojedine offline kanale koji su digitalni (SMS, digitalni bilbordi…). U kompanijama se tim poslovima bavi sektor koji vodi CCO – Chief Communication Officer ili Corporate Communication Officer.

S druge strane, digitalne komunikacije su sistemi za digitalni prenos podataka, što se danas najčešće odvija preko Interneta, a o čemu u kompanijama brinu CTO – Chief Technology Officer ili CIO – Chief Information Officer.

Ovu logičnu terminološku razliku između „comm“ i „comms“ nisu svi prihvatili, tačnije – razumeli, ali treba se ugledati na ozbiljne (akademske), a ne na površne (internetske) primere. Ili barem na zdravu logiku: kada je „prekinuta komunikacija“ – to znači da su se neki ljudi posvađali ili udaljili, pa eto posla za stručnjake iz društvenih nauka. Kada su „prekinute komunikacije“ – ili je nestala struja ili se desila neka prirodna katastrofa, pa treba pozvati inženjere ili tehničare da to poprave.

Niste sigurni šta vam treba za poslovni internet nastup?

Svakako treba da angažujte savetnika za digitalnu komunikaciju koji će da za vaše poslovne potrebe osmisli potrebne planove i/ili strategiju.

Elementi Strategije digitalne komunikacije

Ne postoje dve iste strategije digitalne komunikacije, ni po sadržaju ni po obuhvatu, jer svaka je prilagođena konkretnom subjektu za koga se krerira. Ipak, mogu da se izdvoje neki obavezni zajednički elementi:

  • Istraživanje i analiza situacije – uvid u klјučne izazove internog i eksternog okruženja, zahtevi iz poslovne strategije, sagledavanje tržišta i konkurencije, Customer Experience mapiranje, PEST i SWOT analiza…
  • Ciljevi komunikacije – SMART model, za lakšu spoznaju šta želite da postignete
  • Cilјne publike – segmentacija po internim i eksternim grupama
  • Ključne poruke – šta želite da im poručite
  • Stil i način komunikacije – sagledavanje vrsta i oblika digitalnog sadržaja
  • Digitalni kanali komunikacije – brojne digitalne platforme za objavljivanje sadržaja i interakciju sa ciljnim publikama, tj. pregled sopstvenih, plaćenih, deljenih i zasluženih digitalnih medija (internet sajt/sajtovi, društveni mediji, e-pošta, intranet, DOOH, digitalni kiosci, interaktivna TV, AR, VR…)
  • Implementacija – plan aktivnosti, resursi, vreme, kontrola…
  • Evaluacija – merenje uspeha kroz KPI, analitika, metrike…

Ako se strategija digitalne komunikacije bavi samo online kanalima komunikacije, njen prikladniji naziv je Strategija online komunikacije (Online communication strategy) ili Strategija internet prisustva (Online presence strategy). Mada, danas nije uputno izolovano posmatranje online i offline digitalne komunikacije.

Potrebne su vam dodatne konsultacije o ovoj temi? Pišite na strategija@agitprop.rs.

Interna digitalna komunikacija

Digitalni kanali komunikacije biće detaljnije razmotreni u tekstu Strategija digitalnog marketinga. Ipak, jedan od njih ne spada u marketing, već u public relations, i to onaj interni, jer se i zove Intranet. Interna komunikacija u velikim kompanijama nije zamisliva bez postojanja intranet portala, namenjenog samo zaposlenima (ali i po nekom bliskom spoljnjem saradniku). Intranet omogućava efikasniju komunikaciju i saradnju, ubrzava pronalaženje internih dokumenata i rešavanje administrativnih problema, pojačava timski duh kroz funkcionalnosti slične društvenim medijima (postovi, komentari, lajkovi…)…

Posebna oblast u internoj digitalnoj komunikaciji su web i mobilne aplikacije koje omogućavaju instant poruke, audio i video pozive, slanje fajlova, grupnu komunikaciju, notifikacije… Profesionalne poslovne instant messaging (IM) aplikacije postoje u besplatnim i plaćenim varijantama: Slack, Skype, FB Workplace, Microsoft Teams, Flock… Za timski rad potrebni su i project management softveri, kao što su Redmine i Basecamp. Svakodnevna komunikacija odvija se i preko aplikacija za opštu upotrebu, kao što su WhatsApp, FB Messenger, WeChat, Telegram…

Bezbednost digitalne komunikacije, naročito one interne, ima veliki značaj u današnjem svetu sajber-kriminala i digitalne industrijske špijunaže. To nije samo tehničko pitanje, već ponajviše pitanje komunikacijske kulture i poštovanja procedura za korisnike kanala komunikacije.

PROČITAJTE nastavak ovog malog serijala o digitalnim strategijama:

PROČITAJTE i prethodni tekst serijala:


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših komunikacijskih usluga!