5 problema koje rešava internet/digitalni konsultant i sadržaj

/ / Blogovanje, Novosti

Nastup kompanija i organizacija na Internetu svakodnevno postaje sve složeniji. Nije im lako da celovito sagledaju razvoj svog poslovanja u budućem online okruženju, jer su im ciljne grupe zasute mnoštvom novih tehnologija, novih kanala komunikacije i novih standarda i trendova.

Srećom, postoji rešenje – angažovanje internet/digitalnog konsultanta koji ima znanje i iskustvo da za njih kreira Strategiju internet prisustva ili Strategiju digitalnog marketinga, kao mnogo širi strateški dokument. Oba dokumenta će, nakon istraživanja i analize trenutnog stanja, da definišu aktivnosti na izgradnji kvalitetnog internet prisustva ili, šire gledano, sve što je kompaniji potrebno u digitalnom svetu.

Imajte na umu da je digitalni marketing mnogo širi pojam od internet/web/online marketinga.

Prikaz odnosa marketinga, digitalnog marektinga i online marketinga

Preko 20 godina iskustva agencije AgitPROP u internet biznisu, govori da kompanije i organizacije često neuspešno traže rešenja za svoje probleme u nastupu na Internetu. Razlog za to je što pokušavaju da to reše parcijalno (npr. samo sajt, samo društveni mediji, samo oglašavanje…), umesto da probleme reše celovitim pristupom.

A 5 najčešćih problema internet prisustva u Srbiji, koje Strategija internet prisustva (ili, još bolje, ali i skuplje – Strategija digitalnog marketinga) objedinjeno rešava, su:

1. Ne znamo kako da pravilno nastupimo na Internetu

UZROK: Nedostatak koncepta internet nastupa, kao posledica stihijskog pristupa

REŠENJE: Osnova internet prisustva je posedovanje sopstvenog internet sajta, jer sve ostale internet aktivnosti treba da vode ka njemu. Da bi se definisao koncept internet nastupa, treba da odgovorite na sledeća pitanja:

 • Koja je namena sajta i cilјna grupa?
 • Šta da se (ne) pojavi na sajtu?
 • Kako da se to rasporedi na sajtu?
 • Na šta posetioci da kliknu da bi bilo vajde?
 • Kako sve to da izgleda i funkcioniše?
 • Nacionalni i/ili generički domen?

KORISNI LINKOVI:

 2. Imamo zastareli / neuspešan internet sajt

UZROK: Nemate zaposlene (ili spolja angažovane) ljude koji su dovoljno stručni

REŠENJE: Angažovanje internet/digitalnog konsultanta koji će da definiše načine za unapređivanje internet sajta, najpre kroz:

 • SEO – Search Engine Optimization (Optimizacija za pretraživače)
 • SMO – Social Media Optimization (Optimizacija za društvene medije)

Ili da vam obrazloži zašto treba da kreirate potpuno novi internet sajt (videti tačku 1).

KORISNI LINKOVI:

3. Ne umemo da izađemo na kraj sa društvenim medijima

UZROK: Poverovali ste da svako ko zna da klikće po Fejsbuku može da vam vodi društvene medije

REŠENJE: Angažovanje internet/digitalnog konsultanta koji će, posle temeljnog istraživanja i analize, da definiše načine za unapređivanje prisustva na društvenim medijima, kroz:

 • Poboljšanje postojećih kompanijskih strana na društvenim medijima
 • Uspostavljanje kompanijskih strana na ostalim društvenim medijima

KORISNI LINKOVI:

Niste sigurni šta vam treba za poslovni internet nastup?

Svakako treba da angažujte savetnika za digitalnu komunikaciju koji će da za vaše poslovne potrebe osmisli potrebne planove i/ili strategiju.

4. Nemamo nikog da nam brine o internet sadržaju

UZROK: Neko vas je slagao da je bitan samo dizajn ili samo programiranje, a sadržaj…

REŠENJE: Sadržaj je ono zbog čega posetioci dolaze na vaš sajt ili društvene medije, zbog čega se vraćaju, zbog čega vas preporučuju svojim prijateljima. Sadržaj je ono što Google vidi i pretražuje. Angažujte stručnjaka za internet sadržaj, koji će da vam osmisli potrebne sadržaje, ali i da obuči vaše zaposlene za internet nastup i samostalno kreiranje sadržaja.

KORISNI LINKOVI:

5. Želimo da objedinimo sve kanale našeg internet prisustva

UZROK: Čestitamo! Shvatili ste da vam je potrebna Strategija internet prisustva.

REŠENJE: Uspostavljanje novog pristupa u nastupu na Internetu, i to kroz objedinjeni nastup na:

 • Sopstvenim medijima
 • Plaćenim medijima
 • Deljenim medijima
 • Zasluženim medijima

KORISNI LINKOVI:

Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših usluga!