Strategija internet prisustva: početak online poslovanja

Kvalitetan i celovit internet nastup bilo koje firme ili organizacije zahteva izradu Strategije internet prisustva, kao polaznog dokumenta za sve naredne korake u izradi internet sajta i nastupu na društvenim medijima.

Današnji stepen složenosti internet komunikacija, kada se praktično kompletna i eksterna i interna poslovna komunikacija odvija preko online kanala, ne dozvoljava da se internet sajt posmatra kao neko izolovano mesto „tamo negde na Netu“.

Takođe, savremeno poslovanje i komunikacija je nezamisliva bez brojnih softverskih i hardverskih rešenja, to jest IT infrastrukture. Zato je Strategija internet prisustva obavezni sastavni deo Strategije digitalne komunikacije i Digitalne strategije kompanije.

Do optimalne Strategije internet prisustva može da se stigne samo zajedničkim radom više sektora kompanije (Marketing, PR, IT…), uz angažovanje internet konsultanta ili agencije specijalizovane za online marketing i PR.

Elementi internet prisustva

Obim i načini internet prisustva se razlikuju zavisno od mogućnosti i potreba kompanije, ali je sledećih sedam elemenata internet prisustva zajedničko za sve: lokacija, kreacija, optimizacija, aktivacija, konverzija, reaktivacija i reputacija.

 1. LOKACIJA

Večito, a nepotrebno pitanje: da li da imate svoj internet sajt ili da imate strane na društvenim medijima. Odgovor je uvek isti: i sajt i društveni mediji. Ali, sopstveni web sajt je OSNOVA internet prisustva, on je vaše vlasništvo, koje potpuno kontrolišete – za razliku od strane na bilo kom društvenom mediju, koja je tuđe vlasništvo i koju kontroliše neko drugi. Zato je osnovni cilj internet prisustva da dovodite posetioce na sopstveni sajt, u čemu društveni mediji mogu značajno da pomognu. Ono što definiše bilo koju lokaciju na Internetu je internet domen, zato nemojte da budete internet podstanar, budite internet vlasnik, imajte svoj domen. Evo šta kažu „Tri intrernet praseta“.

 1. KREACIJA

Kreiranje koncepta internet sajta i internet sadržaja koji će da bude na njemu dostupan su najčešći uzrok lošeg kvaliteta internet nastupa. A ove dve stvari su presudne za dolazak posetilaca na sajt i njihovo lako snalaženje u njemu, što su prve dve bitne osobine kvalitetnog internet sajta.

 1. OPTIMIZACIJA

Search Engine Optimization (SEO) omogućava bolјe pozicioniranje stranica sajta u rezultatima pretrage na internet pretraživačima, za određene klјučne reči. Social Media Optimization (SMO) je optimizacija internet sajta i sadržaja na njemu tako da bude lako deljiv putem društvenih medija, kako bi se povećala poseta sajtu. SEO i SMO su sadržajno i tehnički neodvojivo povezane i presudno utiču na uspešnost internet nastupa, jer su dva od pet načina kako posetioci dolaze na web sajtove.

 1. AKTIVACIJA

Zadatak svih online marketing kanala je da podstaknu korisnike da preduzmu neku aktivnost. Ciljevi aktivacija korisnika mogu da budu različiti, zavisno od trenutnih potreba kompanije: povećanje poseta sajtu, povećanje prodaje, povećanje broja registrovanih korisnika… Do korisnika se dolazi putem Social Media Marketinga (oglašavanje na društvenim medijima) i Search Engine Marketinga (oglašavanje na internet pretraživačima), a najefikasniji način je svakako Content marketing.

 1. KONVERZIJA

Procenat posetilaca sajta koji je preduzeo željenu aktivnost, predviđenu ciljevima aktivacije, naziva se Conversion Rate. Konverzija je smisao i razlog kompanijskog nastupa na Internetu, a stepen konverzije zavisi od brojnih faktora, među kojima su stepen interesovanja korisnika, atraktivnost ponude i lakoća preduzimanja željene akcije. U praksi, konverzija se odvija najčešće na nekoj landing strani sajta (namenski kreirana web strana za neku kampanju ili drugu aktivnost), preko CTA (Call to action) dugmeta ili linka koji posetioca navodi da uradi željenu aktivnost. A želja autora ovog teksta je da saznate kojih 5 problema rešava internet konsultant?

 1. REAKTIVACIJA

Zabeleženi posetioci sajta (npr. putem „kukija“) ili (potencijalni) korisnici proizvoda i usluga registrovani preko online kanala, kao i određeni obim podataka o njihovim preferencijama, čine pravi rudnik informacija za dalje interakcije sa njima. Reaktivacija podrazumeva ponovnu komunikaciju sa korisnicima ili zainteresovanim posetiocima, u skladu sa podacima o njihovom ponašanju dobijenim iz prvobitne interakcije. Treba razlikovati one koji su već postali korisnici i one koji su samo pokazali određeni stepen interesovanja. Podaci o registrovanim korisnicima uneti u sistem CRM (Customer Relationship Management) služe za ponovno angažovanje bivših klijenata ili ponovno aktiviranje „uspavanih“ klijenata. Retargeting je koncept za povećanje konverzija kojim se podaci o ponašanju onih koji su iskazali svoju naklonost prema nekom brendu/prozvodu/usluzi, prikupljeni raznim metodama preko sajta ili društvenih medija, koriste za njihovo targetiranje kroz kontekstualno oglašavanje, search engine retargeting, website retargeting, IP retargeting, social media retargeting, mobile retargeting i e-mail retargeting. Naravno, ne treba zloupotrebljavati kontakt podatke za nevaspitano i neprofesionalno masovno slanje neželjenih reklamnih poruka, jer spamovanje je i nezakonita aktivnost!

 1. REPUTACIJA

Internet, tačnije Google, teško oprašta loše stvari, kao što i teško zaboravlja dobre stvari. Sve što je ikada bilo ko postavio na Internet, teoretski gledano, dostupno je zauvek! Online reputacija govori kako drugi na Internetu vide ono čime se bavite i sastoji se od svih mogućih internet sadržaja: vesti, blog postovi, komentari na društvenim medijima, fotografije, video, automatski generisani sadržaj… Zato je neophodno stalno praćenje online reputacije, kao i adekvatno reagovanje, kad za to ima razloga. Ustvari, Internet je jedino mesto koje zaista omogućava i putovanje u prošlost, jer bez obzira što je nešto obrisano sa nekog sajta, veoma je verovatno da je i dalje dostupno putem Internet Archive.

Niste sigurni šta vam treba za poslovni internet nastup?

Svakako treba da angažujte savetnika za digitalnu komunikaciju koji će da za vaše poslovne potrebe osmisli potrebne planove i/ili strategiju.

Koraci do dobre strategije

Kao i za bilo koju drugu strategiju, i definisanje Strategija internet prisustva podrazumeva sledeće korake:

 1. Gde želite da stignete – Željena budućnost
 • Sagledavanje svog biznisa u budućem online okruženju (poslovni model, ciljevi, planovi…)
 • Web istraživanja (ciljne grupe, konkurencija, mogućnosti, trendovi…)
 • Definisanje vizije internet nastupa (kompanijske vrednosti, okviri, opisi, primeri…)
 1. Gde se trenutno nalazite – Postojeće stanje
 • Trenutno internet prisustvo
 • Web analitika postojećeg sajta
 1. Šta je potrebno da bi se stiglo do željenog cilja – Analiza raskoraka
 • Ukratko: 1 – 2 = 3
 1. Kako da stignete do želejnog cilja – Mapa puta
 • Višegodišnji plan online aktivnosti
 • Online projekti koje treba realizovati
 • Potrebne promene u internet nastupu

Pitanja koja se postavljaju pri izradi Strategije internet prisustva slična su onima koja se nameću i prilikom izrade marketinških i promotivnih planova, tako da je neophodno da se najpre uradi niz istraživanja i analiza:

 • Analiza postojećeg prisustva kompanije na Internetu
 • Istraživanje internet prisustva srodnih i konkurentskih domaćih i stranih kompanija
 • Istraživanje i analiza ključnih reči bitnih za ciljne javnosti
 • Analiza posećenosti postojećeg internet sajta
 • Sagledavanje zakonskih i drugih okvira, kao što su Zakon o oglašavanju (za pojedine delatnosti), Zakon o elektronskoj trgovini i Zakon o zaštiti potrošača (za prodajne delatnosti), ili, na primer, ako se radi o sajtu grada, opštine ili državnog organa, nezaobilazne su „Smernice za izradu veb prezentacija organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave“

Sva ta istraživanja i analize treba kao rezultat da daju odgovore na konkretna pitanja, vezana najpre za osnovu internet nastupa – sopstveni internet sajt:

 • Cilјeve izrade sajta (promotivni, prodajni, komunikacijski…)
 • Cilјne grupe posetilaca sajta (kome je namenjen) i odgovarajući CTA (Call to action) za njih
 • Izbor sadržaja koji (ne)želite da prezentujete na sajtu
 • Izbor i registracija odgovarajućeg internet domena ili više njih

Imamo Strategiju, radimo na prisustvu

Aktivnosti na izgradnji kvalitetnog internet prisustva se stalno i neminovno prepliću, a obuhvataju sledeće:

Značaj Strategije internet prisustva i njena složenost jasno govore da je prvi i ujedno najbitniji korak izbor internet konsultanta, koji će da vam razreši brojne nedoumice i da preupredi brojne probleme i smanji troškove, zato što ima celovito sagledavanje i iskustvo šta sve obuhvata bavljenje sajtom, o čemu imate više u sledećim tekstovima:


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših usluga!