Digitalna strategija – čega: poslovanja, komunikacije, marketinga?

/ / Blogovanje, Novosti

Suštinska tema ovog teksta je Strategija digitalne komunikacije, tako glasi njen ispravan naziv na srpskom jeziku, ali ljudi vole da pretražuju „digitalna strategija“, pa da im pomognemo da ovo pronađu… Terminološka zbrka nije jedini problem sa ovim pojmom.

Postoje tri vrste povezanih digitalnih strategija, čiji nazivi na engleskom glase: Digital business strategy, Digital communication strategy i Digital marketing strategy. Redosled kojim su nabrojane je ujedno i njihov hijerarhijski odnos, jer Strategija digitalnog poslovanja, pored ostalog, služi kao osnova da se kreira Strategija digitalne komunikacije, iz koje logično proizilazi i Strategija digitalnog marketinga.

I samo ta prva strategija u nizu, koja se tiče poslovanja, mogla bi da nosi opšti naziv „Digitalna strategija“, jer je sveobuhvatna, dok su ostale dve uže definisani pojmovi. Mada, „digitalnost“ se ne odnosi na „strategiju“, već na ono što je predmet strategije, tako da nema „digitalne strategije NEČEGA“, već samo „strategija digitalnog NEČEGA“.

Međutim, pošto Internet trpi svašta, pretraživanjem može da se pronađe gomila pogrešnih primera olakog korišćenja pojma „digitalna strategija“. Uostalom, kao i za sve ostale „digitalne“ pojmove, naročito digitalni marketing, jer, nažalost, bitno je da se nekim buzzword pojmom ulepšava sadržaj sajta, a ne da se razume suština.

Zato evo objašnjenja šta zaista svaka od tri pomenute digitalne strategije podrazumeva:

Strategija digitalnog poslovanja

Živimo u eri digitalne ekonomije, nastale najpre digitalizacijom a potom i digitalnom transformacijom tradicionalne ekonomije, uz pomoć digitalnih tehnologija, od kojih su neke nove, a neke postoje već duže vreme. Digitalno poslovanje je sledeća generacija onoga što smo ranije zvali elektronsko poslovanje, u vremenima kada je bilo moguće da postoji i nekakvo neelektronsko poslovanje, a što je danas nezamislivo u doba Industrije 4.0. Završismo sa buzzwords, pređimo na suštinu.

Strategija digitalnog poslovanja je novonastali koncept na preseku između informacionih sistema i strateškog upravlјanja, kao okvir za stvaranje i optimizaciju digitalnog poslovnog modela.

Tiče se spajanja poslovne strategije i IT strategije kroz uklapanje digitalnih tehnologija u poslovnu strategiju, radi stvaranja konkurentske prednosti. Ona je primena digitalnih tehnologija na nove, digitalne poslovne modele, namenjene uspostavljanju novih razvojnih poslovnih mogućnosti koje donose bitnu razliku u nastupu na tržištu.

Međutim, u srži Strategije digitalnog poslovanja nije tehnologija, već se prevashodno radi o poznavanju tržišta, kupaca, imovine i partnerstava, kao i prilagođavanju ponuđenih vrednosti proizvoda i usluga. I suština digitalne transformacije je transformacija ljudi radi promene njihovog načina mišljenja i prelaska na digitalni poslovni model.

Niste sigurni šta vam treba za poslovni internet nastup?

Svakako treba da angažujte savetnika za digitalnu komunikaciju koji će da za vaše poslovne potrebe osmisli potrebne planove i/ili strategiju.

Faktori uspeha Strategije digitalnog poslovanja

Friedrich Holotiuk i Daniel Beimborn, sa Frankfurt School of Finance & Management, u svom radu „Critical Success Factors of Digital Business Strategy“, navode da je sledećih osam dimenzija bitno za uspeh Strategije digitalnog poslovanja (poređanih po važnosti):

  • Sales and Customer Experience (Prodaja i iskustvo kupca) – integrisanje fizičkih i digitalnih kanala u jedinstvenu celinu, sa kupcem u centru pažnje
  • Organization (Organizacija) – umeće preraspodele resursa i brze reorganizacije, radi što bržih stalnih promena
  • Culture and Leadership (Kultura i liderstvo) – stvaranje i podsticanje digitalnog razmišlјanja s digitalnim planom gde kompanijska kultura poprima istraživački i prilagođavajući karakter
  • Capabilities and HR Competencies (Mogućnosti i HR sposobnosti) – prelazak iz tradicionalnog sveta lanaca vrednosti u svet platformi i ekosistema, podržavanjem digitalnih znanja i talenata
  • Foresight and Vision (Predviđanje i vizija) – uspostavlјanje jasne vizije sa budućim pozicioniranjem digitalne transformacije
  • Data and IT (Podaci i IT) – pretvaranje podataka prikupljenih kroz Big Data, u realnom vremenu, u informacije koje stvaraju nove poslovne vrednosti
  • Operations (Poslovne funkcije) – stvaranje digitalno automatizovanih procesa upravljanih podacima, uz preplitanje ljudskih i digitalnih resursa
  • Partners (Partneri) – poslovno umrežavanje kroz otvorene sisteme i integraciju sa partnerima

Uspeh je nemoguć bez digitalne transformacije, kao procesa integracije digitalnih tehnologija u sve oblasti poslovanja, uz radikalne promene u načinu korišćenja tehnologije, ljudi i poslovnih procesa, radi unapređivanja korisničkih iskustava u skladu sa stalnim promenama na tržištu. Ovo je samo definicija, pročitajte ceo tekst: Digitalna transformacija za početnike

Kako to izgleda u praksi…

Osnovna uloga koju ima Chief Digital Officer (CDO), kao funkcija u kompanijama koje digitalno posluju, je da objedini mogućnosti savremenih tehnologija: Internet of Things, Cloud, Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data, Business Intelligence, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Virtual Reality, Augmented Reality… Ne treba da zaboravimo i 3D štampu, robote, dronove…

Stare, odavno postojeće digitalne stvari, kao što su Web, Social Media, Ecommerce i Mobile, se naravno podrazumevaju u Strategiji digitalnog poslovanja, a više o njima sledi u tekstu: Strategija digitalnog marketinga

I na kraju, jedna od veoma bitnih stvari u digitalnom poslovanju: Digital security, digitalna bezbednost koja polako zamenjuje stari, i nešto uži pojam Cyber security. Treba da obezbedi zaštitu od sve raširenijeg sajber kriminala, industrijske špijunaže, zloupotrebe i krađe ličnih podataka, računarskih sabotaža… ali i od propagandnog delovanja na ugrožavanju digitalnog poverenja.

PROČITAJTE nastavak o preostale dve digitalne strategije ovog malog serijala:


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših usluga!