Kvalitetan internet sajt – koncept, izrada, konsalting

Internet kakav poznajemo postoji tek dvadesetak godina, a glavna osobina su mu stalne i brze promene. Ipak, tri stvari su oduvek bile presudne za uspeh web-sajtova: sadržaj, dizajn i tehnologija. Naravno, ako je izrada poverena profesionalcima, sa iskustvom.

Mnogo toga se iz godine u godinu menja u spisku zahteva za izradu kvalitetnog internet sajta i zato je prosečan optimalni životni vek sajtova svega par godina. Ali ono što se ne menja su tri osnovna zahteva za bilo koji web-sajt, web-portal ili online prodavnicu:

 • da ima smisao, to jest da je koristan ili zanimljiv za željenu ciljnu grupu posetilaca (kvalitetan sadržaj)
 • da ostavlja željeni utisak (kvalitetan vizuelni identitet)
 • da je funkcionalan (kvalitetno programiranje)

Pronađite iskusne internet stvaraoce

Naravno, u praksi ovi zahtevi nisu ovako jasno odvojeni, već su isprepletani i podrazumevaju koordinisani rad kopirajtera, dizajnera i programera, a sve pod budnim okom vođe projekta izrade web-sajta, tačnije web-producenta ili internet konsultanta, svejedno.

A koraci do kvalitetnog internet sajta su oduvek bili isti:

 1. Koncept
 2. Sadržaj
 3. Dizajn
 4. Programiranje
 5. Ažuriranje i održavanje

Naravno – i promovisanje, ali to je već posebna tema.

Možda je najbolje da pre početka rada na izradi veb-sajta, veb-portala ili online prodavnice angažujete internet konsultanta, jer on može da vam razreši brojne nedoumice i da preupredi brojne probleme i smanji troškove, zato što ima celovito sagledavanje i iskustvo šta sve obuhvata bavljenje sajtom, o čemu imate više u sledećim tekstovima:

Ili barem da pogledate ovaj video ispod:

Predavanje Lazar Boškovića, Vrnjačka Banja, 24. oktobar 2017.

1. Koncept internet sajta

Iz ugla vlasnika neke internet lokacije, veoma je bitno da ona ima sledeće osnovne osobine uspešnog web-sajta:

 • Potencijalni posetioci lako i brzo mogu da saznaju veb-adresu sajta, svejedno da li to rade preko pretraživača, linkova na drugim sajtovima i društvenim medijima ili preko bilo kog oblika oglašavanja
 • Posetioci lako i brzo dolaze do željenih informacija tokom kretanja po web-sajtu
 • Posetioci ponovo dolaze na sajt i/ili drugima preporučuju da ga posete
 • Vlasnik sajta dobija željene povratne informacije o posetama sajtu kroz alate za web-analitiku
 • Vlasnik sajta ima željene poslovne ili druge efekte od svog web-sajta (promocija, prodaja, posećenost, uticaj…)

Kreiranje koncepta web sajta ima uticaj na sve njegove sastavne elemente (sadržaj, dizajn i tehnologija), tako da taj početni korak mora da uradi neko sa ozbiljnim iskustvom, a čiji je zadatak da osmisli sledeće:

 • Struktura web-sajta (teme, logične celine, redosled, istaknuti elementi…)
 • Sadržaj po odeljcima sajta, web-stranama i nivoima navigacije
 • Definisanje potrebnog broja CTA (Call to action) i način njihove primene
 • Sagledavanje potrebnih funkcionalnosti web-sajta, kao zahtev za dizajnere i programere
 • Odabir naziva domena i domenskog prostora (nacionalni i/ili međunarodni)

Ali, pre nego što počne izrada sajta i taj posao poverite „bilo kome“, postoji više stvari o kojima mora da se povede računa, a sve one su sažete u dokumentu koji je preduslov dobrog kompanijskog nastupa na Internetu – Strategija internet prisustva.

2. Sadržaj internet sajta

Suština kvalitetnog web-sajta je SADRŽAJ!!! I to sadržaj primeren posetiocima, logično strukturiran i redovno ažuriran. Sadržaj je ono zbog čega posetioci dolaze na sajt, zbog čega se vraćaju, zbog čega preporučuju vaš sajt svojim prijateljima…

Sadržaj je ono što Google vidi, najpre domen, pa tekst, a potom i ostale sadržaje na sajtu (fotografije, multimediju, dokumente…). Bitna karakteristika sajta zvana SEO (Search Engine Optimization) najviše se zasniva na optimizaciji sadržaja sajta, koja se ogleda u profesionalno napisanim tekstovima koji sadrže bitne klјučne reči. Najbolji alat za to, pored iskusnog i kreativnog autora teksta (kopirajtera), je Guglov „Planer ključnih reči“.

Veoma bitna napomena: rad na SEO počinje od teksta, jer izbor pravih reči za ključne pojmove utiče i na tehničke aspekte internet sajta. Za dobro rangiranje u rezultatima Google pretrage bitni su URL web strana, naslovi strana, podnaslovi i međunaslovi u tekstu na stranama, linkovani delovi teksta, opis sajta u meta description tagu, glavna i pomoćna navigacija… a sve su to TEKSTOVI, tačnije to je SEO copywriting. Rezultat je sadržaj prilagođen i pretraživačima i ljudima, a za to je bitan HEO copywriting.

Koraci do kvalitetnog sadržaja web-sajta su:

 1. Priprema teksta web-sajta
 • Prikuplјanje, obrada i redaktura postojećih tekstova
 • Pisanje novih i nedostajućih tekstova
 • SEO analiza i revizija tekstova (ključne reči, nazivi strana, naslovi i podnaslovi…)
 • Lektura i korektura celokupnog teksta
 • Prevod na druge jezike se radi tek posle usvajanja srpske verzije
 1. Obrada ostalog sadržaja za objavljivanje na web-sajtu
 • Prikuplјanje i obrada postojećih ilustracija, dokumenata, multimedije (audio, video, PPT)…
 • Produkcija novih ilustracija (fotografije, grafikoni, tabele, mape…) i multimedije
 • Optimizacija ilustracija (GIF, JPG ili PNG), dokumenata (PDF), multimedije (MP3, MP4…)
 1. Unos sadržaja web-sajta
 • Formiranje web-strana i unos tekstova (URL, SEO elementi, formatiranje…)
 • Unos ilustracija, dokumenata, multimedije…
 • Provera unetog sadržaja

Najčešći problem pri izradi sajtova i portala u Srbiji je nedostatak tekstova i ilustracija potrebnih za kreiranje kvalitetnog sadržaja. To je upravo posao za iskusnog proizvođača sajtova: da iz svih dostupnih izvora i na sve dostupne načine prikupi i obradi sadržaj budućeg web-sajta.

Ne možete da se odlučite šta vam sve treba za novi sajt?

Možda je najbolje da angažujete savetnika za internet produkciju da vas bezbolno provede kroz svet pripreme i izrade veb-sajta.

3. Dizajn internet sajta

Prigodan, pregledan i originalan – ove tri reči najkraće opisuju kakav treba da bude dizajn kvalitetnog web-sajta. Ipak, ključna skraćenica savremenog dizajniranja sajtova je RWD – Responsive web design, to jest dizajn koji se prilagođava širini i načinu prikaza na desktop i tablet računarima i smart telefonima. Danas je neozbiljno kreiranje sajtova bez RWD, jer je procenat pristupanja sajtovima sa mobilnih uređaja blizu 50%, a i Google slabije kotira sajtove bez RWD u rezultatima pretrage.

Pri dizajniranju web-sajta moraju da budu poštovani grafički standardi kompanije ili organizacije, a navigacija sajta mora da bude u skladu sa strukturom i sadržajem sajta. Kod pojedinih specifičnih sajtova, kao što su internet lokacije organa državne uprave, mora da postoji i usklađenost sa W3C standardima o ePristupačnosti za osobe sa hendikepom.

Koraci do kvalitetnog dizajna web-sajta su:

 1. Okvirni nacrt web-sajta (wireframe)
 • Crno-bela skica sa rasporedom elemenata web-strana
 • Šta (grupe sadržaja) i gde/kako (struktura i pozicije)
 • Sadržaj, Struktura, Hijerarhija, Funkcionalnosti, Ponašanje
 1. Maketa dizajna web-sajta (mockup)
 • Realistična prezentacija dizajna (slike sa sa kobajagi sadržajem)
 • Primenjeni grafički standardi
 • Boje, fontovi, teme, dugmići… za sve potrebne vrste web strana
 1. Implementacija web-dizajna u CMS-u
 • Kreiranje šablona različitih web strana (HTML, CSS…)
 • Provera funkcionalnosti i optimizacije grafičkih elemenata
 • Provera prikaza (različiti veb-pregledači i uređaji)

Manje kompanije i organizacije mogu sebi da dopuste i da koriste kupljena gotova template rešenja za dizajn svog sajta. Međutim, za ozbiljne igrače jedino pravo rešenje je namenski kreiran vizuelni identitet sajta.

Takođe, i fotografije za sajtove mogu da budu kupljene sa photostock online prodavnica, ali je sigurno upečatljivije da se koriste sopstvene, namenski kreirane fotografije i ilustracije. Kao fontovi na sajtu mogu da se koriste ili sistemski fontovi dostupni na svim računarima ili, što je grafički bogatije, kolekcije Google fontova.

4. Programiranje internet sajta

Odabir Sistema za upravlјanje sadržajem sajta – CMS (Content Management System) je često pitanje sa veoma oprečnim odgovorima, jer nije tako lako odlučiti se za pravo rešenje. U stvari, CMS može da bude baziran na open source, custom i drugim rešenjima, s tim da proizvođač sajta mora naručiocu da obrazloži prednosti i mane svakog ponuđenog rešenja.

Popularna open source rešenja su WordPress, Joomla i Drupal, oni pokreću milione sajtova, a da li su pravo rešenje zavisi od potreba i mogućnosti naručioca.

Savremeni CMS mora da omogući sledeće najčešće funkcionalnosti:

 • Optimizovan za pristup i pregledanje sajta iz najčešće upotreblјavanih veb-pregledača (Firefox, Edge, Opera, Chrome, Safari)
 • SEO friendly URL adrese, kao i ostale osnovne SEO funkcionalnosti u administrativnom delu sajta
 • Produkcija web-strana u responsive dizajnu
 • Jednostavan rad sa sadržajem na više jezika
 • Automatsko preslovlјavanje teksta iz ćiriličkog u latiničko pismo (česta potreba na srpskom tržištu)
 • Izmena postojećeg i dodavanje novih sadržaja putem WYSIWYG editora, sa opcijama za lako i brzo formatiranje teksta
 • Odloženo objavlјivanje vesti i ostalih sadržaja
 • Rad sa šablonima web strana i CSS stilovima
 • Korišćenje različitih formata slika (JPG, PNG, GIF, WEBP, SVG), audio formata (MP3), video formata (MP4), kao i embedovanje video i drugih sadržaja sa YouTube, SlideShare i drugih lokacija
 • Pretraga sadržaja sajta prema klјučnim rečima
 • Rad sa korisnicima i grupama korisnika, uz dodeljivanje odgovarajućih privilegija
 • Social bookmarking funkcije za društvene medije (Facebook, Twitter, LinkedIn…), uz mogućnost odabira slike za šerovanje koja postoji na samoj web strani ili neke default slike ako na toj web strani nema slika
 • Analitika i statistika posećenosti web-sajta (Google Analytics ili drugo rešenje)
 • RSS funkcija za odelјak sajta sa vestima
 • Kreiranje anketa i pregled rezultata anketa
 • Prikuplјanje podataka sa sajta putem web-formulara

Ispravnost HTML-a, CSS-a i RSS-a svih strana web sajta mora da bude potvrđena testom na https://validator.w3.org/unicorn, s tim da treba uzeti u obzir da je moguće i da neki od testova uvek daju i pojedine loše rezultate, zavisno od primenjenih programerskih rešenja na sajtu.

Koraci do kvalitetnog CMS-a web-sajta su:

 1. Razvoj
 • Rad programera na razvojnoj hosting lokaciji web-sajta
 • Integrisanje web-dizajna u CMS
 • Programiranje uobičajenih funkcionalnosti
 • Programiranje specijalnih zahteva
 1. Korekcije
 • Uočeni problemi tokom unosa sadržaja
 • Uočeni dizajnerski problemi
 • Naknadne želјe naručioca (uvek se to dešava…)
 • Otklanjanje programerskih propusta
 1. Puštanje web sajta u rad
 • Testiranje svih funkcionalnosti sajta
 • Uklanjanje suvišni i radnih elemenata
 • Zaštita hostinga i CMS-a od neželјenog pristupa
 • Prebacivanje na glavnu hosting lokaciju

5. Ažuriranje i održavanje internet sajta

Često se zaboravlja da glavni posao na web sajtu počinje tek onda kad on postane vidljiv svima na Internetu. Zato ugovor o održavanju i ažuriranju internet sajta mora da sadrži sledeće elemente:

 1. Internet konsalting
 • Obuka za korišćenje CMS-a za službenike naručioca
 • Konsalting oko načina pripreme sadržaja za postavlјanje na sajt
 • Konsalting o načinima offline i online promocije sajta
 • Konsalting vezan za upotrebu društvenih medija u cilјu povećanja posećenosti sajta
 • Praćenje rada službenika naručioca koji ažuriraju tekstove na sajtu, ukazivanje na propuste u radu i po potrebi otklanjanje propusta
 1. Ažuriranje web-sajta
 • Izrada plana objavljivanja novih sadržaja i njihovog deljenja kroz društvene medije
 • Redovno postavlјanje novih sadržaja na sajt
 • Redovno ažuriranje postojećih sadržaja na sajtu
 • Rad na posebnim odeljcima sajta sa autorskim sadržajem (vesti, korporativni blog…)
 • Izmene strukture i sadržaja sajta na osnovu praćenja posećenosti (web-analitika), primedbi posetilaca i trendova na Internetu
 • Briga o SEO kroz optimizaciju sadržaja sajta i povezivanje sa drugim kredibilnim internet lokacijama
 1. Održavanje web-sajta
 • Redovno održavanje internet sajta treba omogući neprekidnu funkcionalnost sajta, kako za one koji rade na unosu sadržaja, tako i za posetice sajta, i obuhvata redovan update i backup kompletnog CMS-a i baze sa sadržajem sajta, redovnu proveru funkcionalnosti i bezbednosti sajta, otklanjanje tehničkih problema uočenih ili nastalih tokom eksploatacije i tehničku optimizaciju sajta (podešavanje veb servera, ispravnost HTML koda i strukture sajta…)
 • Interventno održavanje internet sajta radi se u vanrednim okolnostima, kada se dođe do neovlašćenih upada na sajt od strane nepoznatih lica (hakeri) ili uticaja više sile (serverski i infrastrukturni problemi) zahteva da se reaguje hitno bez odlaganja i sajt što pre vrati u prvobitno stanje
 • Dodatno održavanje internet sajta podrazumeva realizaciju dodatnih zahteva naručioca za unapređenje ili izmenu sajta, po posebnoj ponudi i dogovoru ili ugovoru (usluge reprogramiranja, dodavanja novih funkcija i sličnih intervencija)

Naravno, da bi sve prethodno funkcionisalo kako treba, naručilac internet sajta, pored redovnog plaćanja, treba da se obaveže i da:

 • Dostavlјa na vreme sve materijale (tekstove, fotografije, ilustracije, multimediju…) potrebne za ažuriranje sajta, obezbeđujući pri tom autorska prava za njihovo nesmetano korišćenje
 • Sve materijale dostavlјa u elektronskom obliku, u računarskim formatima koji su međusobno dogovoreni i uobičajeni za određenu vrstu sadržaja
 • Održava redovnu komunikaciju sa izvršiocem (e-mailom, telefonom ili ličnim kontaktom), preko osoba koje dogovorom budu određene
 • Ne menja strukturu, dizajn i funkcionalnosti sajta bez prethodnog dogovora sa izvršiocem
 • Redovno preuzima i odgovara na pristiglu elektronsku poštu
 • Ne menja CMS sajta bez prethodnog dogovora sa izvršiocem
 • Redovno plaća obaveze vezane za hosting i zakup naziva internet domena

Nastavak priče o kvalitetnom internet sajtu vezan je za temu Strategija digitalnog marketinga.


Zanima vas sve ovo šire?
Zakažite prezentaciju naših usluga web-produkcije!